Set sinh nhật trái cây bong bong baby TC036

135.000 

+ 1 cuộn dây kết bóng
+1 dây chữ happy birthday
+ 50 bong bóng lớn nhỏ đủ màu
+ 1 trái dâu lớn
+1 trái thơm lớn
+ 1 dưa hấu lớn
+ 6 sao lớn,trung, nhỏ
+ 1 Bơm tay bơm bóng.
+ 1 cuộn keo dán

còn 6 hàng