Bong bóng Pastel 100 bóng tròn

65.000 

Quy chuẩn đóng gói cho 1 màu là 100 bóng tròn

Giá 1 bịch bóng/100 quả