Set trang trí thôi nôi nhiều loại xe X06

195.000 

Set trang trí thôi nôi bao gồm:

1 Bộ bóng chữ Happy Birthday màu bạc

1 bóng ngôi sao lớn màu đỏ

4 loại bóng kiếng hình xe

30 bóng cao su nhũ mix 2 màu đỏ và xanh

Bơm và keo dán, ruybang kèm theo