[ Tặng bóng số tuổi ] Bóng trang trí sinh nhật cho bé trai hình xe MSX1

159.000 195.000 

 

Set X01 bao gồm:
Bóng chữ Happy Birthday
4 bóng hình xe lớn
1 bóng hình hoa
2 bóng ngôi sao trung
30 bóng tròn đủ màu

Set X02 bao gồm:
1 dây Happy Birthday
30 bóng dài tạo hình đủ màu
20 bóng tròn chấm bi và trơn đủ màu
2 bóng hình xe lớn

Set X03 bao gồm:
1 dây chữ happy birthday đen
3 bóng hình xe lớn
1 bóng hình vương miệng lớn
2 bóng sao lớn vàng
4 bóng sao trung đỏ
4 bóng sao nhỏ đỏ
30 bóng tròn đỏ, vàng

Set X04 bao gồm:
1 dây Happy Birthday
3 bóng hình xe lớn
30 bóng dài đủ màu tạo hình
20 bóng tròn đủ màu

Set X05 bao gồm:

1 dây chữ happy birthday
1 bóng số tuổi
2 Bóng sao trung xanh
2 bóng hình xe lớn
20 bóng tròn xanh, vàng, đỏ

 

Mã: N/A Danh mục: