100 bóng Tròn nhũ Thái Lan 28cm

90.000 

100 bóng Tròn nhũ Thái Lan loại dày 28cm.
Khách đặt số lượng rồi nhắn shop màu ạ !
#trangtrisinhnhat #bongbaysinhnhat #bongsinhnhat #phukiensinhnhat
#setbongsinhnhat #sinhnhatchobe #setsinhnhat #phukientrangtrisinhnhat #trangtrísinhnhật #sétbóngsinhnhật #bóngbaysinhnhật #setsinhnhật #phụkiệntrangtrísinhnhật”
#phukiensinhnhatnguoilon

còn 666 hàng

Danh mục: