Bong bóng kiếng hình chuột Mickey

10.500 

Bong bóng kiếng chuột Micky và MicNine

kích thước 70x65cm size lớn

Liên hệ shop để chọn mẫu theo yêu cầu