Combo Happy 30 Days HP08

170.000 

Combo bao gồm:

1 dây chữ Happy Fullmonth

1 bóng kiếng hình máy bay

2 bóng kiếng hình xe

4 bóng ngôi sao nhỏ

1 dây kết bóng

30 bóng cao su mix đủ màu

Bơm tay và keo dán bóng