Mẫu bóng phi hành

15.000 

Bóng kính trang trí mẫu phi hành gia
Chiều dài bơm lên 80cm
Đừng bơm căng quá. Đủ cho bé chơi hoặc trang trí bằng keo dán chuyên dụng

còn 72 hàng

Danh mục: