Set bóng trang trí sinh nhật NB04

265.000 

Set trang trí sinh nhật bao gồm

Bộ chữ Happy Birthday Vàng

1 Ngôi sao lớn màu Vàng

1 Bóng ngôi sao trung màu bạc

1 Bóng kiếng hình vương niệm vàng

1 Bóng chữ LOVE bạc

2 Bóng số lớn ( Nhắn để chọn số)

50 Bóng siêu nhũ mix vàng, bạc, đen

Dây ruy băng cột đuôi bóng

Bơm tay và keo dán bóng 2 mặt