Set bóng trang trí sinh nhật, lãng mạng Nb1

155.000 

Set trang trí bao gồm

• 1 Bộ chữ Happy birthday màu bạc
• 1 bóng chai rượu kích thước đại
• 2 bóng sao bạc kích thước đại
• 2 bóng sao bạc kích thước trung
• 4 bóng siêu nhũ mạ Chrome màu bạc + 9 bóng siêu nhũ mạ Chrome màu vàng
• 10 bóng màu trắng 10in
• 2 bóng số kích thước 40cm có 2 màu bạc và vàng

còn 87 hàng