Set bóng trang trí sinh nhật ngựa gỗ màu hồng NG44

200.000 

Set trang trí sinh nhật cho bé

1 bộ happy hồng chấm bi hoặc xanh chấm bi

1 bóng kiếng ngựa gỗ (thay đổi nhiều hình)

2 bóng kẹo

2 bóng kiếng hình bình sữa , hoạt hình

10 bóng chấm bi đủ màu

1 bơm tay và keo dán bóng

còn 1999 hàng