Set bóng trang trí sinh nhật NB06

295.000 

Set trang trí sinh nhật bao gồm

Bộ chữ Happy Birthday vàng

1 Dây chữ giấy HBBD

1 Ngôi sao lớn màu bạc

1 Bong bóng kiếng hình chai

1 Bóng kiếng hình ca Beer

1 Bóng kiếng hình vương niệm

2 Bóng số tuổi 40cm

1 Bóng kiếng chữ LOVE vàng

40 bóng nhũ mix đen và vàng

Ruy băng, bơm tay và keo dán bóng