Dây đèn trang trí sinh nhật không chớp dài 5m

32.000 

Dây đèn trang trí tạo hiệu ứng trên background lung linh

Dây đèn không chớp

Chiều dài 5m

còn 327 hàng