Đồ bơm bong bóng kiếng, bóng chữ cầm tay

22.000 

Bơm bóng loại lớn
Chuyên dụng bơm bóng kiếng, bóng số, bóng chữ, bóng cao su tròn .v.v.v.v
– Tiện lợi, dễ sử dụng !

còn 6137 hàng