Set bóng trang trí sinh nhật tone màu Pastel nhạt

165.000 

Set bóng trang trí gồm:
* 1 dây Happy Birthday
* 1 bóng số to
* 4 lá giả
* 1 trụ gắn bóng 60cm
* 1 dây kết bóng
* 50 bóng pastel

1 dây sao vàng

bơm tay và keo dán bóng kèm theo

còn 3999 hàng